X
XUnable to negotiate with no matching key exchange method hatası çözüm

SSH ile bir sunucuya erişim yaparken aşağıdaki hata alınıyorsa sebebi sunucudaki SSH servisinin bağlantı şifrelemesi bağlantı yapan sunucuda tanıtılmamış demektir.

SSH Unable to negotiate with *** port 22: no matching key exchange method found.

Çözüm:
ssh -oKexAlgorithms=+diffie-hellman-group1-sha1 root@ip.ad.re.si -p22
NOT: -p ile port belirtmek opsiyoneldir. Bağlanılacak sunucudaki SSH servis portu 22 ise yazmaya gerek yok.

Can't find the information you are looking for?

Create a Support Ticket
Did you find it useful?
(114 times viewed / 0 people found it helpful)